Muzej & prenočišča

 Turistična nastanitev na domačiji Küzma

Muzej & prenočišče

Na domačiji Küzma smo zadnjih 15 let velikokrat sprejeli in gostili različne skupine obiskovalcev (izletnike, vinogradnike, kolesarje… turiste iz bližnjih termalnih zdravilišč…) in iz tega se nam je nekako porodila misel, da doma uredimo muzej in znotraj muzeja pristno podeželsko prenočišče.

Letos praznujemo 91. obletnico sodarske družinske tradicije in da ohranimo to enkratno darilo naši družini od našega pradedka Ivana in dedka Antona, smo se lansko leto ko smo praznovali 90. okroglo obletnico sodarske tradicije, prijavili na razpis LEADER. To je razpis, ki je namenjen prebivalcem podeželja na območju občine Beltinci in ostalim občinam območja LAS (lokalna akcijska skupina) pri dobrih ljudeh. V projektu smo sodelovali s krajevno skupnostjo Gančani in turističnim društvom SODAR Gančani.

Prijavili smo projekt z nazivom PINTARSTVO – podeželski turizem in kulturna dediščina, projekt smo dobili.

Na domačiji Küzma smo ponosni na našo družinsko tradicijo, ki se je uspela ohranit iz roda v rod. Ponosni smo, da bomo s pomočjo LEADER in lastnih sredstev pripomogli k ohranjanju kulturne dediščine, prikazovanju in predstavitvi tradicionalne obrti, ki je značilna za podeželsko vas Gančani. Turistična nastanitev na domačiji Küzma se bo postopoma razširila v prikaz in predstavitev pintarstva oziroma sodarstva obiskovalcem/turistom, katerim se bo ponudila možnost nekakšne individualne delavnice in slogana »probaj kak se pri pintari lagef napravi«. Vsako leto bomo skupaj s krajevno skupnostjo Gančani in turističnim društvom SODAR pripravili sodarski dan za obiskovalce.

V vasi Gančani je še ne dolgo nazaj delovalo 12 sodarskih mojstrov, a od tega smo ostali edini, ki imamo prijavljeno sodarsko obrt in izdelujemo sode in druge lesene izdelke smo pa med redkimi sodarji, ki popravljamo in obnavljamo stare sode. Z željo, da tradicija ne ugasne in se prenese naprej na četrto generacijo: sina Antona (najmlajšega) ali hčerke Gabrijelo, Mirjano in Tadejo si bomo še naprej prizadevali, da bodo LESENI izdelki iz naše sodarske domačije še zmeraj želi odraz kvalitete doma in po svetu.

Na koncu bi se zahvalili vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k realizaciji rekonstrukcije muzeja, najbolj našim kupcem, naši družini, našim sorodnikom, sosedom, krajevni skupnosti Gančani, turističnemu društvu SODAR, razvojni agenciji SINERGIJA in vsem ljudem, ki širijo dober glas o našem sodarstvu.

Sodarstvo
Anton Küzma s.p.
Gančani 18a
9231 Beltinci
Slovenija

Davčna številka SI: 97290815

Matična številka: 5324943000

Kontaktni obrazec

GDPR