Varstvo osebnih podatkov

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih kot Sodarstvo Anton Küzma s.p. upravljavec zbira od vas, ko vnesete svoje osebne podatke ob vzpostavitvi stika z nami preko kontaktnega spletnega obrazca za namen oddaje povpraševanja.

Upravljajvec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Sodarstvo Anton Küzma s.p.

Gančani 18a
9231 Beltinci
Slovenija

Telefon: +386 (0)41 500 231
E-pošta: info@sodarstvo.si

Osebni podatki in namen njihove uporabe

  1. V kolikor želite na naši spletni strani oddati povpraševanje v meniju »Prenočišča«, morate v spletni obrazec vnesti naslednje osebne podatke: datum prihoda, odhoda, število nočitev, starost oseb, država, ime in priimek, e-poštni naslov in telefonsko številko. Podatki so uporabljeni izključno za namen odgovora na povpraševanje. 
  2. Ponudniki nastavnitvenih dejavnosti smo v Republiki Sloveniji po zakonu obvezani k prijavi gostov in vodenju knjige gostov ( http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6046 ). Ob prihodu gostov je vsak lastnik nastanitvenega obrata (ali od njega pooblaščena oseba) dolžna prijaviti vsako osebo, ki bo bivala v nastanitvenem obratu preko aplikacije eTurizem na spletni strani AJPES-a. Podatki, ki se posredujejo, so ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo ter oblika in številka osebnega dokumenta. Ti podatki se zabeležijo v knjigo gostov, do katere ima upravljalec dostop na spletni strani AJPES-a in jo hkrati hrani v tiskani obliki.

Upravljavec spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Prenočišče “Pri Sodarju” določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Prenočišče “Pri Sodarju”, upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
Da bi preprečil nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranil natančnost osebnih podatkov in zagotovil njihovo ustrezno rabo, upravljavec uporablja ustrezne tehnične in organizcijske postopke za varovanje podatkov, ki jih zbira. Upravljavec pa ne more popolnoma izljučiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje in čas hrambe osebnih podatkov

Posameznik, ki je posredoval svoje osebne podatke v zgoraj naštetih primerih, je s posredovanjem podal svoje jasno in nedvoumno soglasje za hrambo in obdelavo podatkov. Obdelava je na ta način zakonita po členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

  1. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v primeru oddanega povpraševanja na spletni strani Apartma Mariposa je podano s potrditvijo na gumb »Pošlji«. Pridobljeni podatki se v primeru potrditve rezervacije hranijo do datuma odhoda. Po zaključenem bivanju se pridobljeni podatki izbrišejo. V primeru povpraševanja, ko do dejanske potrditve rezervacije ne pride, pa se pridobljeni podatki hranijo za čas komunikacije s posameznikom in se izbrišejo takoj, ko posameznik zavrne rezervacijo. 
  2. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za potrebe prijave osebe, ki biva v nastanitvenem obratu, in vodenja knjige gostov je podano s predložitvijo osebnega dokumenta posameznika na vpogled.

Pridobljeni podatki se hranijo do konca tekočega koledarskega leta in še naslednje eno (1) koledarsko leto ( http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6046 ). Po preteku tega obdobja se knjiga gostov v elektronski obliki izbriše, knjiga gostov v fizični obliki pa uniči.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij oddajte vlogo po navadni pošti na naslov:

Sodarstvo Anton Küzma s.p.

Gančani 18a
9231 Beltinci
Slovenija

ali po elektronski pošti na e-naslov: info@sodarstvo.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp@ip-rs.si).